Chính sách thanh toán

- Đối với khách hộ gia đình: Thanh toán tiền ngay sau khi nhận hàng.

- Đối với khách hàng doanh nghiệp:

+ Chuyển khoàn qua tài khoản công ty theo thông tin trên hóa đơn GTGT

+ Thanh toán ngay sau khi nhận hàng